UKKT, Antonov 1

Airport
Kiev, Ukraine

location

50.4789,30.3842

elevation

177

time shift

phone

+380444542811

tower hours

M-F 0730-1500LT

pcn

012RBXT

sunrise

sunset

runways

Name
Length
Lights

14
1807×35 m (5925×115 ft)
no lts

Nearest airports:

UKKK (IEV), Zhuliany

UKKM (GML), Antonov

UKBB (KBP), Boryspil

UKKV (ZTR), Smokivka Natl

UKKO, Ozerne Intl

UKKE (CKC), Cherkasy

UKWW (VIN), Gavryshivka